Materiały reklamowe

Jeśli chcesz umieścić materiały reklamowe na ftp i potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z koordynatorem.

Adres: ftp.bauer.pl

Login i hasło zindywidualizowane dla każdego klienta.

Jeśli nie pamiętasz lub nie posiadasz hasła, skontaktuj się z Biurem Reklamy.