drukuj całość Pisma Telewizyjne

To & Owo Największy przewodnik po telewizji satelitarnej
  • Tygodnik
  • średni nakład: 495 950 egz.*
  • rozpowszechnianie płatne razem: 331 241 egz.*
  • czytelnictwo: 956 000 osób**

* źródło: ZKDP; średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; marzec 2015 - luty 2016
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa; kwiecień 2015 - marzec 2016; CPW; grupa wszyscy 15+; n = 20 056; realizacja Millward Brown


Profil czytelnika
Płeć ogółem To & Owo
mężczyzna 49% 46%
kobieta 51% 54%
Wiek
15-24 lata 15% 14%
25-34 lata 20% 15%
35-44 lata 19% 22%
45-54 lata 16% 18%
powyżej 54 lat 30% 32%
Miejsce Zamieszkania
wsie 40% 30%
miasta do 50 tys. 24% 28%
miasta 50-200 tys. 16% 17%
miasta 200 tys.+ 20% 25%
Wykształcenie
podstawowe 10% 6%
zasadnicze zawodowe 28% 27%
rednie 33% 35%
wyższe 28% 31%

ródło: Polskie Badania Czytelnictwa, kwiecień 2015 - marzec 2016; SCPW, wszyscy 15+, n = 20 056 / 671; realizacja Millward Brown671

Cennik
rozkładówka otwierająca 138 000,00 zł
rozkładówka 112 000,00 zł
IV okładka 90 000,00 zł
II okładka 88 000,00 zł
III okładka 84 000,00 zł
1/1 strony 74 000,00 zł
junior page 55 000,00 zł
1/2 strony 47 000,00 zł
1/3 strony 36 000,00 zł
1/4 strony 28 000,00 zł
1/8 strony 15 000,00 zł

Powrót na stronę To & Owo