drukuj całość Pisma Telewizyjne

Tele Świat nowoczesny dwutygodnik telewizyjny
  • Dwutygodnik
  • średni nakład: 488 561 egz.*
  • rozpowszechnianie płatne razem: 331 554 egz.*
  • czytelnictwo: 876 000 osób**

* źródło: ZKDP; średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; marzec 2015 - luty 2016
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa; kwiecień 2015 - marzec 2016; CPW; grupa wszyscy 15+; n = 20 056; realizacja Millward Brown


Profil czytelnika
Płeć ogółem Tele Świat
mężczyzna 49% 48%
kobieta 51% 52%
Wiek
15-24 lata 15% 15%
25-34 lata 20% 20%
35-44 lata 19% 20%
45-54 lata 16% 18%
powyżej 54 lat 30% 27%
Miejsce Zamieszkania
wsie 40% 41%
miasta do 50 tys. 24% 29%
miasta 50-200 tys. 16% 16%
miasta 200 tys.+ 20% 14%
Wykształcenie
podstawowe 10% 10%
zasadnicze zawodowe 28% 34%
rednie 33% 32%
wyższe 28% 23%

ródło: Polskie Badania Czytelnictwa, kwiecień 2015 - marzec 2016; SCPW, wszyscy 15+, n = 20 056 / 587; realizacja Millward Brown587

Cennik
rozkładówka otwierająca 144 000,00 zł
rozkładówka 117 000,00 zł
IV okładka 86 000,00 zł
II okładka 83 000,00 zł
III okładka 80 000,00 zł
1/1 strony 63 000,00 zł
junior page 49 000,00 zł
1/2 strony 42 000,00 zł
1/3 strony 30 000,00 zł
1/4 strony 23 000,00 zł
1/8 strony 14 000,00 zł

Powrót na stronę Tele Świat