drukuj całość Pisma Telewizyjne

Kurier TV dużo korzyści za małą cenę
  • Tygodnik
  • średni nakład: 261 591 egz.*
  • rozpowszechnianie płatne razem: 172 222 egz.*
  • czytelnictwo: 510 000 osób**

* źródło: ZKDP; średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; marzec 2015 - luty 2016
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa; kwiecień 2015 - marzec 2016; CPW; grupa wszyscy 15+; n = 20 056; realizacja Millward Brown


Profil czytelnika
Płeć ogółem Kurier TV
mężczyzna 49% 43%
kobieta 51% 57%
Wiek
15-24 lata 15% 10%
25-34 lata 20% 15%
35-44 lata 19% 19%
45-54 lata 16% 20%
powyżej 54 lat 30% 36%
Miejsce Zamieszkania
wsie 40% 45%
miasta do 50 tys. 24% 23%
miasta 50-200 tys. 16% 16%
miasta 200 tys.+ 20% 17%
Wykształcenie
podstawowe 10% 9%
zasadnicze zawodowe 28% 43%
rednie 33% 32%
wyższe 28% 16%

ródło: Polskie Badania Czytelnictwa, kwiecień 2015 - marzec 2016; SCPW, wszyscy 15+, n = 20 056 / 333; realizacja Millward Brown333

Cennik
IV okładka 38 000,00 zł
II okładka 35 000,00 zł
III okładka 30 000,00 zł
1/1 strony 30 000,00 zł
2/3 strony 22 000,00 zł
junior page 20 000,00 zł
1/2 strony 18 000,00 zł
1/3 strony 12 000,00 zł
1/4 strony 10 000,00 zł
1/6 strony 7 000,00 zł
1/8 strony 5 000,00 zł

Powrót na stronę Kurier TV