drukuj całość Pisma Telewizyjne

Super TV Super dwutygodnik telewizyjny
  • Dwutygodnik
  • średni nakład: 222 111 egz.*
  • rozpowszechnianie płatne razem: 126 455 egz.*
  • czytelnictwo: 353 000 osób**

* źródło: ZKDP; średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; marzec 2015 - luty 2016
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa; kwiecień 2015 - marzec 2016; CPW; grupa wszyscy 15+; n = 20 056; realizacja Millward Brown


Profil czytelnika
Płeć ogółem Super TV
mężczyzna 49% 54%
kobieta 51% 46%
Wiek
15-24 lata 15% 11%
25-34 lata 20% 15%
35-44 lata 19% 17%
45-54 lata 16% 21%
powyżej 54 lat 30% 35%
Miejsce Zamieszkania
wsie 40% 43%
miasta do 50 tys. 24% 23%
miasta 50-200 tys. 16% 13%
miasta 200 tys.+ 20% 21%
Wykształcenie
podstawowe 10% 14%
zasadnicze zawodowe 28% 33%
rednie 33% 34%
wyższe 28% 19%

ródło: Polskie Badania Czytelnictwa, kwiecień 2015 - marzec 2016; SCPW, wszyscy 15+, n = 20 056 / 234; realizacja Millward Brown234

Cennik
IV okładka 38 000,00 zł
II okładka 34 000,00 zł
III okładka 30 000,00 zł
1/1 strony 25 000,00 zł
2/3 strony 21 000,00 zł
junior page 21 000,00 zł
1/2 strony 18 000,00 zł
1/3 strony 12 000,00 zł
1/4 strony 10 000,00 zł

Powrót na stronę Super TV