drukuj całość Pisma Luksusowe

Pani Pismo Luksusowe
  • Miesięcznik
  • średni nakład: 134 972 egz.*
  • rozpowszechnianie płatne razem: 70 702 egz.*
  • czytelnictwo: 378 000 osób**
  • czytelnictwo kobiet: 345 000 osób**

* źródło: ZKDP; średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; marzec 2015 - luty 2016
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa; kwiecień 2015 - marzec 2016; CPW; grupa wszyscy 15+; n = 20 056; realizacja Millward Brown


Profil czytelnika
Płeć ogółem Pani
mężczyzna 49% 10%
kobieta 51% 90%
Wiek
15-24 lata 15% 10%
25-34 lata 20% 19%
35-44 lata 19% 25%
45-54 lata 16% 20%
powyżej 54 lat 30% 27%
Miejsce Zamieszkania
wsie 40% 30%
miasta do 50 tys. 24% 23%
miasta 50-200 tys. 16% 20%
miasta 200 tys.+ 20% 27%
Wykształcenie
podstawowe 10% 3%
zasadnicze zawodowe 28% 17%
rednie 33% 29%
wyższe 28% 51%

ródło: Polskie Badania Czytelnictwa, kwiecień 2015 - marzec 2016; SCPW, wszyscy 15+, n = 20 056 / 238; realizacja Millward Brown238

Cennik
rozkładówka otwierająca 324 000,00 zł
rozkładówka 256 000,00 zł
IV okładka 238 000,00 zł
II okładka 205 000,00 zł
III okładka 161 000,00 zł
1/1 strony 133 000,00 zł
1/2 strony 83 000,00 zł
1/3 strony 53 000,00 zł
junior page 0,00 zł

Powrót na stronę Pani