drukuj całość Pisma Kobiece

Świat Kobiety Świat Kobiety
  • Miesięcznik
  • średni nakład: 428 643 egz.*
  • rozpowszechnianie płatne razem: 297 468 egz.*
  • czytelnictwo: 736 000 osób**

* źródło: ZKDP; średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; marzec 2015 - luty 2016
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa; kwiecień 2015 - marzec 2016; CPW; grupa wszyscy 15+; n = 20 056; realizacja Millward Brown


Profil czytelnika
Płeć ogółem Świat Kobiety
mężczyzna 49% 6%
kobieta 51% 94%
Wiek
15-24 lata 15% 11%
25-34 lata 20% 23%
35-44 lata 19% 20%
45-54 lata 16% 20%
powyżej 54 lat 30% 26%
Miejsce Zamieszkania
wsie 40% 38%
miasta do 50 tys. 24% 30%
miasta 50-200 tys. 16% 15%
miasta 200 tys.+ 20% 17%
Wykształcenie
podstawowe 10% 3%
zasadnicze zawodowe 28% 18%
rednie 33% 34%
wyższe 28% 44%

ródło: Polskie Badania Czytelnictwa, kwiecień 2015 - marzec 2016; SCPW, wszyscy 15+, n = 20 056 / 444; realizacja Millward Brown444

Cennik
rozkładówka otwierająca 341 000,00 zł
rozkładówka 314 000,00 zł
mini rozkładówka 225 000,00 zł
IV okładka 233 000,00 zł
II okładka 225 000,00 zł
III okładka 204 000,00 zł
1/1 strony 166 000,00 zł
1/2 strony 102 000,00 zł
1/3 strony 69 000,00 zł
1/4 strony 60 000,00 zł
junior page 143 000,00 zł
wyspa 134 000,00 zł

Powrót na stronę Świat Kobiety