drukuj całość Pisma Kobiece

Tina tina
  • Dwutygodnik
  • średni nakład: 307 404 egz.*
  • rozpowszechnianie płatne razem: 203 326 egz.*
  • czytelnictwo: 1 384 000 osób**

* źródło: ZKDP; średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; marzec 2015 - luty 2016
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa; kwiecień 2015 - marzec 2016; CPW; grupa wszyscy 15+; n = 20 056; realizacja Millward Brown


Profil czytelnika
Płeć ogółem Tina
mężczyzna 49% 11%
kobieta 51% 89%
Wiek
15-24 lata 15% 11%
25-34 lata 20% 12%
35-44 lata 19% 20%
45-54 lata 16% 22%
powyżej 54 lat 30% 34%
Miejsce Zamieszkania
wsie 40% 42%
miasta do 50 tys. 24% 27%
miasta 50-200 tys. 16% 15%
miasta 200 tys.+ 20% 16%
Wykształcenie
podstawowe 10% 9%
zasadnicze zawodowe 28% 32%
rednie 33% 37%
wyższe 28% 22%

ródło: Polskie Badania Czytelnictwa, kwiecień 2015 - marzec 2016; SCPW, wszyscy 15+, n = 20 056 / 912; realizacja Millward Brown912

Cennik
rozkładówka otwierająca 297 000,00 zł
rozkładówka 274 000,00 zł
IV okładka 177 000,00 zł
II okładka 172 000,00 zł
III okładka 150 000,00 zł
1/1 strony 127 000,00 zł
1/2 strony 89 000,00 zł
1/3 strony 73 000,00 zł
1/4 strony 60 000,00 zł
1/8 strony 32 000,00 zł
junior page 0,00 zł
wyspa 0,00 zł

Powrót na stronę Tina