drukuj całość Pisma Motoryzacyjne

Auto Moto auto moto
  • Miesięcznik
  • średni nakład: 87 016 egz.*
  • rozpowszechnianie płatne razem: 43 020 egz.*
  • czytelnictwo: 600 000 osób**

* źródło: ZKDP; średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; marzec 2015 - luty 2016
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa; kwiecień 2015 - marzec 2016; CPW; grupa wszyscy 15+; n = 20 056; realizacja Millward Brown


Profil czytelnika
Płeć ogółem Auto Moto
mężczyzna 49% 92%
kobieta 51% 8%
Wiek
15-24 lata 15% 17%
25-34 lata 20% 30%
35-44 lata 19% 18%
45-54 lata 16% 22%
powyżej 54 lat 30% 12%
Miejsce Zamieszkania
wsie 40% 42%
miasta do 50 tys. 24% 26%
miasta 50-200 tys. 16% 12%
miasta 200 tys.+ 20% 20%
Wykształcenie
podstawowe 10% 6%
zasadnicze zawodowe 28% 22%
rednie 33% 45%
wyższe 28% 27%

ródło: Polskie Badania Czytelnictwa, kwiecień 2015 - marzec 2016; SCPW, wszyscy 15+, n = 20 056 / 413; realizacja Millward Brown413

Cennik
rozkładówka otwierająca 112 000,00 zł
rozkładówka 106 000,00 zł
IV okładka 84 000,00 zł
II okładka 76 000,00 zł
III okładka 68 000,00 zł
pasek na I okładce 66 000,00 zł
moduł na I okładce 44 000,00 zł
1/1 strony 55 000,00 zł
3/4 strony 0,00 zł
junior page 49 000,00 zł
1/2 strony 0,00 zł
1/3 strony 0,00 zł
6/16 strony 0,00 zł
1/4 strony 0,00 zł
1/8 strony 0,00 zł
junior page 0,00 zł

Powrót na stronę Auto Moto