drukuj całość Pisma Motoryzacyjne

Motor motor
  • Tygodnik
  • średni nakład: 204 199 egz.*
  • rozpowszechnianie płatne razem: 106 471 egz.*
  • czytelnictwo: 380 000 osób**

* źródło: ZKDP; średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; marzec 2015 - luty 2016
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa; kwiecień 2015 - marzec 2016; CPW; grupa wszyscy 15+; n = 20 056; realizacja Millward Brown


Profil czytelnika
Płeć ogółem Motor
mężczyzna 49% 92%
kobieta 51% 8%
Wiek
15-24 lata 15% 20%
25-34 lata 20% 22%
35-44 lata 19% 21%
45-54 lata 16% 18%
powyżej 54 lat 30% 19%
Miejsce Zamieszkania
wsie 40% 42%
miasta do 50 tys. 24% 25%
miasta 50-200 tys. 16% 15%
miasta 200 tys.+ 20% 18%
Wykształcenie
podstawowe 10% 3%
zasadnicze zawodowe 28% 33%
rednie 33% 38%
wyższe 28% 27%

ródło: Polskie Badania Czytelnictwa, kwiecień 2015 - marzec 2016; SCPW, wszyscy 15+, n = 20 056 / 214; realizacja Millward Brown214

Cennik
rozkładówka otwierająca 132 000,00 zł
rozkładówka 113 000,00 zł
IV okładka 92 000,00 zł
II okładka 84 000,00 zł
III okładka 79 000,00 zł
pasek na I okładce 71 000,00 zł
moduł na I okładce 48 000,00 zł
1/1 strony 57 000,00 zł
junior page 0,00 zł
12 modułów 53 000,00 zł
1/2 strony 0,00 zł
8 modułów 35 000,00 zł
1/3 strony 29 000,00 zł
1/4 strony 19 000,00 zł
4 moduły 18 000,00 zł
1/8 strony 11 000,00 zł

Powrót na stronę Motor