drukuj całość Pisma Komputerowe

CD Action cd action
  • Miesięcznik
  • średni nakład: 127 847 egz.*
  • rozpowszechnianie płatne razem: 77 555 egz.*
  • czytelnictwo: 368 000 osób**

* źródło: ZKDP; średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; marzec 2015 - luty 2016
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa; kwiecień 2015 - marzec 2016; CPW; grupa wszyscy 15+; n = 20 056; realizacja Millward Brown

Kierownik Działu Reklamy


Profil czytelnika
Płeć ogółem CD Action
mężczyzna 49% 90%
kobieta 51% 10%
Wiek
15-24 lata 15% 59%
25-34 lata 20% 23%
35-44 lata 19% 12%
45-54 lata 16% 4%
powyżej 54 lat 30% 1%
Miejsce Zamieszkania
wsie 40% 41%
miasta do 50 tys. 24% 20%
miasta 50-200 tys. 16% 15%
miasta 200 tys.+ 20% 23%
Wykształcenie
podstawowe 10% 12%
zasadnicze zawodowe 28% 12%
rednie 33% 46%
wyższe 28% 31%

ródło: Polskie Badania Czytelnictwa, kwiecień 2015 - marzec 2016; SCPW, wszyscy 15+, n = 20 056 / 219; realizacja Millward Brown219

Cennik
rozkładówka otwierająca 98 000,00 zł
rozkładówka 72 000,00 zł
IV okładka 54 000,00 zł
II okładka 50 000,00 zł
III okładka 44 000,00 zł
1/1 strony 40 000,00 zł
1/2 strony 22 000,00 zł
1/3 strony 18 000,00 zł
1/4 strony 16 000,00 zł
junior page 30 000,00 zł

Powrót na stronę CD Action