drukuj całość Pisma Komputerowe

PC Format pc format
  • Miesięcznik
  • średni nakład: 117 072 egz.*
  • rozpowszechnianie płatne razem: 50 068 egz.*
  • czytelnictwo: 334 000 osób**

* źródło: ZKDP; średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; marzec 2015 - luty 2016
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa; kwiecień 2015 - marzec 2016; CPW; grupa wszyscy 15+; n = 20 056; realizacja Millward Brown

Kierownik Działu Reklamy


Profil czytelnika
Płeć ogółem PC Format
mężczyzna 49% 90%
kobieta 51% 10%
Wiek
15-24 lata 15% 32%
25-34 lata 20% 32%
35-44 lata 19% 23%
45-54 lata 16% 6%
powyżej 54 lat 30% 7%
Miejsce Zamieszkania
wsie 40% 36%
miasta do 50 tys. 24% 24%
miasta 50-200 tys. 16% 17%
miasta 200 tys.+ 20% 23%
Wykształcenie
podstawowe 10% 11%
zasadnicze zawodowe 28% 8%
rednie 33% 38%
wyższe 28% 44%

ródło: Polskie Badania Czytelnictwa, kwiecień 2015 - marzec 2016; SCPW, wszyscy 15+, n = 20 056 / 245; realizacja Millward Brown245

Cennik
rozkładówka otwierająca 89 000,00 zł
rozkładówka 67 000,00 zł
IV okładka 48 000,00 zł
II okładka 44 000,00 zł
III okładka 39 000,00 zł
1/1 strony 37 000,00 zł
junior page 28 000,00 zł
1/2 strony 19 000,00 zł
1/3 strony 17 000,00 zł
1/4 strony 14 000,00 zł

Powrót na stronę PC Format