drukuj całość Pisma Kobiece

Życie na Gorąco życie na gorąco
  • Tygodnik
  • średni nakład: 732 660 egz.*
  • rozpowszechnianie płatne razem: 552 016 egz.*
  • czytelnictwo: 2 557 000 osób**

* źródło: ZKDP; średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; marzec 2015 - luty 2016
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa; kwiecień 2015 - marzec 2016; CPW; grupa wszyscy 15+; n = 20 056; realizacja Millward Brown


Profil czytelnika
Płeć ogółem Życie na Gorąco
mężczyzna 49% 19%
kobieta 51% 81%
Wiek
15-24 lata 15% 8%
25-34 lata 20% 13%
35-44 lata 19% 14%
45-54 lata 16% 18%
powyżej 54 lat 30% 47%
Miejsce Zamieszkania
wsie 40% 42%
miasta do 50 tys. 24% 27%
miasta 50-200 tys. 16% 15%
miasta 200 tys.+ 20% 17%
Wykształcenie
podstawowe 10% 8%
zasadnicze zawodowe 28% 35%
rednie 33% 36%
wyższe 28% 22%

ródło: Polskie Badania Czytelnictwa, kwiecień 2015 - marzec 2016; SCPW, wszyscy 15+, n = 20 056 / 1718; realizacja Millward Brown1 718

Cennik
rozkładówka 310 000,00 zł
IV okładka 200 000,00 zł
II okładka 195 000,00 zł
III okładka 175 000,00 zł
1/1 strona 145 000,00 zł
1/2 strony 102 000,00 zł
1/3 strony 81 000,00 zł
1/4 strony 67 000,00 zł
1/8 strony 38 000,00 zł
junior page 0,00 zł
wyspa 0,00 zł

Powrót na stronę Życie na Gorąco