drukuj całość Pisma Kobiece

Chwila dla Ciebie Chwila dla Ciebie
  • Tygodnik
  • średni nakład: 392 061 egz.*
  • rozpowszechnianie płatne razem: 273 718 egz.*
  • czytelnictwo: 1 891 000 osób**

* źródło: ZKDP; średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; marzec 2015 - luty 2016
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa; kwiecień 2015 - marzec 2016; CPW; grupa wszyscy 15+; n = 20 056; realizacja Millward Brown


Profil czytelnika
Płeć ogółem Chwila dla Ciebie
mężczyzna 49% 13%
kobieta 51% 87%
Wiek
15-24 lata 15% 7%
25-34 lata 20% 13%
35-44 lata 19% 15%
45-54 lata 16% 19%
powyżej 54 lat 30% 46%
Miejsce Zamieszkania
wsie 40% 43%
miasta do 50 tys. 24% 28%
miasta 50-200 tys. 16% 17%
miasta 200 tys.+ 20% 12%
Wykształcenie
podstawowe 10% 11%
zasadnicze zawodowe 28% 38%
rednie 33% 35%
wyższe 28% 17%

ródło: Polskie Badania Czytelnictwa, kwiecień 2015 - marzec 2016; SCPW, wszyscy 15+, n = 20 056 / 1247; realizacja Millward Brown1 247

Cennik
rozkładówka 251 000,00 zł
IV okładka 174 000,00 zł
II okładka 167 000,00 zł
III okładka 146 000,00 zł
1/1 strona 123 000,00 zł
1/2 strony 77 000,00 zł
1/3 strony 59 000,00 zł
1/4 strony 48 000,00 zł
1/8 strony 27 000,00 zł
junior page 0,00 zł
wyspa 0,00 zł

Powrót na stronę Chwila dla Ciebie