drukuj całość Pisma Kobiece

Twoje Imperium Twoje Imperium
  • Tygodnik
  • średni nakład: 424 520 egz.*
  • rozpowszechnianie płatne razem: 312 721 egz.*
  • czytelnictwo: 848 000 osób**

* źródło: ZKDP; średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; marzec 2015 - luty 2016
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa; kwiecień 2015 - marzec 2016; CPW; grupa wszyscy 15+; n = 20 056; realizacja Millward Brown


Profil czytelnika
Płeć ogółem Twoje Imperium
mężczyzna 49% 21%
kobieta 51% 79%
Wiek
15-24 lata 15% 6%
25-34 lata 20% 13%
35-44 lata 19% 15%
45-54 lata 16% 17%
powyżej 54 lat 30% 50%
Miejsce Zamieszkania
wsie 40% 38%
miasta do 50 tys. 24% 26%
miasta 50-200 tys. 16% 15%
miasta 200 tys.+ 20% 20%
Wykształcenie
podstawowe 10% 12%
zasadnicze zawodowe 28% 35%
rednie 33% 36%
wyższe 28% 17%

ródło: Polskie Badania Czytelnictwa, kwiecień 2015 - marzec 2016; SCPW, wszyscy 15+, n = 20 056 / 570; realizacja Millward Brown570

Cennik
rozkładówka 254 000,00 zł
IV okładka 152 000,00 zł
II okładka 145 000,00 zł
III okładka 136 000,00 zł
1/1 strona 125 000,00 zł
1/2 strony 71 000,00 zł
1/3 strony 51 000,00 zł
1/4 strony 45 000,00 zł
1/8 strony 25 000,00 zł
junior page 94 000,00 zł

Powrót na stronę Twoje Imperium