drukuj całość Pisma Kobiece

Takie jest Życie Takie jest Życie
  • Dwutygodnik
  • średni nakład: 190 180 egz.*
  • rozpowszechnianie płatne razem: 90 856 egz.*
  • czytelnictwo: 522 000 osób**

* źródło: ZKDP; średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; marzec 2015 - maj 2015 & lipiec 2015 - luty 2016
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa; październik 2015 - marzec 2016; CPW; grupa wszyscy 15+; n = 10 019; realizacja Millward Brown


Profil czytelnika
Płeć ogółem Takie jest Życie
mężczyzna 49% 11%
kobieta 51% 89%
Wiek
15-24 lata 15% 6%
25-34 lata 20% 13%
35-44 lata 19% 14%
45-54 lata 16% 18%
powyżej 54 lat 30% 49%
Miejsce Zamieszkania
wsie 40% 43%
miasta do 50 tys. 24% 29%
miasta 50-200 tys. 16% 14%
miasta 200 tys.+ 20% 13%
Wykształcenie
podstawowe 10% 11%
zasadnicze zawodowe 28% 40%
rednie 33% 33%
wyższe 28% 16%

ródło: Polskie Badania Czytelnictwa, paŸdziernik 2015 - marzec 2016; SCPW, wszyscy 15+, n = 10 019 / 218; realizacja Millward Brown218

Cennik
rozkładówka 175 000,00 zł
IV okładka 120 000,00 zł
II okładka 108 000,00 zł
III okładka 100 000,00 zł
1/1 strona 89 000,00 zł
1/2 strony 50 000,00 zł
1/3 strony 42 000,00 zł
1/4 strony 31 000,00 zł
1/8 strony 19 000,00 zł
junior page 64 000,00 zł

Powrót na stronę Takie jest Życie