drukuj całość Pisma Kobiece

Rewia Rewia
  • Tygodnik
  • średni nakład: 323 197 egz.*
  • rozpowszechnianie płatne razem: 221 313 egz.*
  • czytelnictwo: 421 000 osób**

* źródło: ZKDP; średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; marzec 2015 - luty 2016
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa; kwiecień 2015 - marzec 2016; CPW; grupa wszyscy 15+; n = 20 056; realizacja Millward Brown


Profil czytelnika
Płeć ogółem Rewia
mężczyzna 49% 12%
kobieta 51% 88%
Wiek
15-24 lata 15% 4%
25-34 lata 20% 13%
35-44 lata 19% 17%
45-54 lata 16% 15%
powyżej 54 lat 30% 51%
Miejsce Zamieszkania
wsie 40% 35%
miasta do 50 tys. 24% 31%
miasta 50-200 tys. 16% 14%
miasta 200 tys.+ 20% 21%
Wykształcenie
podstawowe 10% 8%
zasadnicze zawodowe 28% 33%
rednie 33% 42%
wyższe 28% 17%

ródło: Polskie Badania Czytelnictwa, kwiecień 2015 - marzec 2016; SCPW, wszyscy 15+, n = 20 056 / 283; realizacja Millward Brown283

Cennik
rozkładówka 176 000,00 zł
IV okładka 108 000,00 zł
II okładka 102 000,00 zł
III okładka 95 000,00 zł
1/1 strona 89 000,00 zł
1/2 strony 52 000,00 zł
1/3 strony 36 000,00 zł
1/4 strony 31 000,00 zł
1/8 strony 18 000,00 zł
junior page 65 000,00 zł

Powrót na stronę Rewia