drukuj całość Pisma Kobiece

Relaks Relaks
  • Dwutygodnik
  • średni nakład: 148 030 egz.*
  • rozpowszechnianie płatne razem: 71 817 egz.*
  • czytelnictwo: 270 000 osób**

* źródło: ZKDP; średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; marzec 2015 - luty 2016
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa; kwiecień 2015 - marzec 2016; CPW; grupa wszyscy 15+; n = 20 056; realizacja Millward Brown


Profil czytelnika
Płeć ogółem Relaks
mężczyzna 48.74% 21.12%
kobieta 51.26% 78.88%
Wiek
15-24 lata 16.46% 5.98%
25-34 lata 20.82% 11.82%
35-44 lata 17.45% 11.87%
45-54 lata 16.49% 17.53%
powyżej 54 lat 28.78% 52.81%
Miejsce Zamieszkania
wsie 39.4% 41.25%
miasta do 50 tys. 24% 25.91%
miasta 50-200 tys. 16.84% 13.18%
miasta 200 tys.+ 19.77% 19.67%
Wykształcenie
podstawowe 11.26% 12.37%
zasadnicze zawodowe 28.94% 33.8%
rednie 33.84% 39.86%
wyższe 25.76% 13.98%

Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, czerwiec `13 - maj `14; SCPW, wszyscy 15+, N = 41 842; n = 424; realizacja MillwardBrown424

Cennik
rozkładówka 108 000,00 zł
IV okładka 74 000,00 zł
II okładka 67 000,00 zł
III okładka 62 000,00 zł
1/1 strony 55 000,00 zł
1/2 strony 31 000,00 zł
1/3 strony 24 000,00 zł
1/4 strony 17 000,00 zł

Powrót na stronę Relaks