drukuj całość Pisma Młodzieżowe

Bravo Bravo
  • Dwutygodnik
  • średni nakład: 116 814 egz.*
  • rozpowszechnianie płatne razem: 47 899 egz.*
  • czytelnictwo: 229 000 osób**

* źródło: ZKDP; średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; marzec 2015 - luty 2016
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa; kwiecień 2015 - marzec 2016; CPW; grupa wszyscy 15+; n = 20 056; realizacja Millward Brown


Profil czytelnika
Płeć ogółem Bravo
mężczyzna 49% 32%
kobieta 51% 68%
Wiek
15-24 lata 15% 59%
25-34 lata 20% 14%
35-44 lata 19% 17%
45-54 lata 16% 5%
powyżej 54 lat 30% 5%
Miejsce Zamieszkania
wsie 40% 47%
miasta do 50 tys. 24% 15%
miasta 50-200 tys. 16% 23%
miasta 200 tys.+ 20% 16%
Wykształcenie
podstawowe 10% 31%
zasadnicze zawodowe 28% 16%
rednie 33% 44%
wyższe 28% 9%

ródło: Polskie Badania Czytelnictwa, kwiecień 2015 - marzec 2016; SCPW, wszyscy 15+, n = 20 056 / 164; realizacja Millward Brown164

Cennik
rozkładówka otwierająca 140 000,00 zł
rozkładówka 121 000,00 zł
IV okładka 83 000,00 zł
II okładka 76 000,00 zł
III okładka 70 000,00 zł
1/1 strony 54 000,00 zł
2/3 strony 46 000,00 zł
junior page 43 000,00 zł
1/2 strony 33 000,00 zł
1/3 strony 23 000,00 zł
1/4 strony 19 000,00 zł
1/8 strony 13 000,00 zł

Powrót na stronę Bravo