drukuj całość Pisma Młodzieżowe

Bravo Sport  UNIKALNE PISMO DLA UNIKALNEJ GRUPY
  • Dwutygodnik
  • średni nakład: 120 299 egz.*
  • rozpowszechnianie płatne razem: 73 522 egz.*
  • czytelnictwo: 210 000 osób**

* źródło: ZKDP; średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; marzec 2015 - luty 2016
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa; kwiecień 2015 - marzec 2016; CPW; grupa wszyscy 15+; n = 20 056; realizacja Millward Brown


Profil czytelnika
Płeć ogółem Bravo Sport
mężczyzna 49% 76%
kobieta 51% 24%
Wiek
15-24 lata 15% 58%
25-34 lata 20% 9%
35-44 lata 19% 18%
45-54 lata 16% 6%
powyżej 54 lat 30% 9%
Miejsce Zamieszkania
wsie 40% 58%
miasta do 50 tys. 24% 18%
miasta 50-200 tys. 16% 14%
miasta 200 tys.+ 20% 10%
Wykształcenie
podstawowe 10% 33%
zasadnicze zawodowe 28% 19%
rednie 33% 30%
wyższe 28% 18%

ródło: Polskie Badania Czytelnictwa, kwiecień 2015 - marzec 2016; SCPW, wszyscy 15+, n = 20 056 / 131; realizacja Millward Brown131

Cennik
rozkładówka otwierająca 61 000,00 zł
rozkładówka 51 000,00 zł
IV okładka 37 000,00 zł
II okładka 32 000,00 zł
III okładka 31 000,00 zł
1/1 strony 26 000,00 zł
2/3 strony 20 000,00 zł
junior page 19 000,00 zł
1/2 strony 15 000,00 zł
1/3 strony 10 000,00 zł
1/4 strony 8 000,00 zł

Powrót na stronę Bravo Sport