drukuj całość Pisma Kobiece

Na Żywo Na Żywo
  • Tygodnik
  • średni nakład: 283 037 egz.*
  • rozpowszechnianie płatne razem: 180 128 egz.*
  • czytelnictwo: 595 000 osób**

* źródło: ZKDP; średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; marzec 2015 - luty 2016
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa; kwiecień 2015 - marzec 2016; CPW; grupa wszyscy 15+; n = 20 056; realizacja Millward Brown


Profil czytelnika
Płeć ogółem Na Żywo
mężczyzna 49% 21%
kobieta 51% 79%
Wiek
15-24 lata 15% 7%
25-34 lata 20% 11%
35-44 lata 19% 14%
45-54 lata 16% 16%
powyżej 54 lat 30% 52%
Miejsce Zamieszkania
wsie 40% 47%
miasta do 50 tys. 24% 25%
miasta 50-200 tys. 16% 14%
miasta 200 tys.+ 20% 14%
Wykształcenie
podstawowe 10% 9%
zasadnicze zawodowe 28% 32%
rednie 33% 37%
wyższe 28% 22%

ródło: Polskie Badania Czytelnictwa, kwiecień 2015 - marzec 2016; SCPW, wszyscy 15+, n = 20 056 / 400; realizacja Millward Brown400

Cennik
rozkładówka 196 000,00 zł
IV okładka 123 000,00 zł
II okładka 114 000,00 zł
III okładka 110 000,00 zł
1/1 strony 98 000,00 zł
1/2 strony 59 000,00 zł
1/3 strony 39 000,00 zł
1/4 strony 35 000,00 zł
1/8 strony 22 000,00 zł
junior page 73 000,00 zł

Powrót na stronę Na Żywo