drukuj całość Pisma Luksusowe

Show Show
  • Dwutygodnik
  • średni nakład: 292 731 egz.*
  • rozpowszechnianie płatne razem: 188 376 egz.*
  • czytelnictwo: 585 000 osób**

* źródło: ZKDP; średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; marzec 2015 - luty 2016
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa; kwiecień 2015 - marzec 2016; CPW; grupa wszyscy 15+; n = 20 056; realizacja Millward Brown


Profil czytelnika
Płeć ogółem Show
mężczyzna 49% 10%
kobieta 51% 90%
Wiek
15-24 lata 15% 26%
25-34 lata 20% 27%
35-44 lata 19% 22%
45-54 lata 16% 9%
powyżej 54 lat 30% 16%
Miejsce Zamieszkania
wsie 40% 29%
miasta do 50 tys. 24% 28%
miasta 50-200 tys. 16% 14%
miasta 200 tys.+ 20% 29%
Wykształcenie
podstawowe 10% 4%
zasadnicze zawodowe 28% 14%
rednie 33% 37%
wyższe 28% 45%

ródło: Polskie Badania Czytelnictwa, kwiecień 2015 - marzec 2016; SCPW, wszyscy 15+, n = 20 056 / 394; realizacja Millward Brown394

Cennik
rozkładówka otwierająca 434 000,00 zł
rozkładówka 381 000,00 zł
IV okładka 276 000,00 zł
II okładka 244 000,00 zł
III okładka 212 000,00 zł
1/1 strony 173 000,00 zł
1/2 strony 133 000,00 zł
1/3 strony 98 000,00 zł
1/4 strony 82 000,00 zł
junior page 0,00 zł

Powrót na stronę Show