drukuj całość Pisma Kobiece

Kobieta i Życie Kobieta i Życie
  • Miesięcznik
  • średni nakład: 455 336 egz.*
  • rozpowszechnianie płatne razem: 339 615 egz.*
  • czytelnictwo: 904 000 osób**

* źródło: ZKDP; średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; marzec 2015 - luty 2016
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa; kwiecień 2015 - marzec 2016; CPW; grupa wszyscy 15+; n = 20 056; realizacja Millward Brown


Profil czytelnika
Płeć ogółem Kobieta i Życie
mężczyzna 49% 6%
kobieta 51% 94%
Wiek
15-24 lata 15% 6%
25-34 lata 20% 11%
35-44 lata 19% 12%
45-54 lata 16% 18%
powyżej 54 lat 30% 53%
Miejsce Zamieszkania
wsie 40% 44%
miasta do 50 tys. 24% 23%
miasta 50-200 tys. 16% 19%
miasta 200 tys.+ 20% 14%
Wykształcenie
podstawowe 10% 8%
zasadnicze zawodowe 28% 26%
rednie 33% 37%
wyższe 28% 28%

ródło: Polskie Badania Czytelnictwa, kwiecień 2015 - marzec 2016; SCPW, wszyscy 15+, n = 20 056 / 634; realizacja Millward Brown634

Cennik
rozkładówka otwierająca 323 000,00 zł
rozkładówka 279 000,00 zł
mini rozkładówka 152 000,00 zł
IV okładka 210 000,00 zł
II okładka 188 000,00 zł
III okładka 181 000,00 zł
1/1 strony 136 000,00 zł
1/2 strony 90 000,00 zł
1/3 strony 61 000,00 zł
1/4 strony 50 000,00 zł
junior page 112 000,00 zł
wyspa 81 000,00 zł

Powrót na stronę Kobieta i Życie