drukuj całość Pisma Telewizyjne

TV14 nowoczesny dwutygodnik telewizyjny
  • Dwutygodnik
  • średni nakład: 288 696 egz.*
  • rozpowszechnianie płatne razem: 189 778 egz.*
  • czytelnictwo: 238 000 osób**

* źródło: ZKDP; średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; marzec 2015 - luty 2016
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa; kwiecień 2015 - marzec 2016; CPW; grupa wszyscy 15+; n = 20 056; realizacja Millward Brown


Profil czytelnika
Płeć ogółem TV14
mężczyzna 49% 43%
kobieta 51% 57%
Wiek
15-24 lata 15% 11%
25-34 lata 20% 14%
35-44 lata 19% 10%
45-54 lata 16% 23%
powyżej 54 lat 30% 42%
Miejsce Zamieszkania
wsie 40% 32%
miasta do 50 tys. 24% 24%
miasta 50-200 tys. 16% 22%
miasta 200 tys.+ 20% 22%
Wykształcenie
podstawowe 10% 12%
zasadnicze zawodowe 28% 33%
rednie 33% 35%
wyższe 28% 20%

ródło: Polskie Badania Czytelnictwa, kwiecień 2015 - marzec 2016; SCPW, wszyscy 15+, n = 20 056 / 154; realizacja Millward Brown154

Cennik
rozkładówka otwierająca 60 000,00 zł
rozkładówka 49 000,00 zł
IV okładka 36 000,00 zł
II okładka 35 000,00 zł
III okładka 33 000,00 zł
1/1 strony 31 000,00 zł
junior page 22 000,00 zł
1/2 strony 20 000,00 zł
1/3 strony 14 000,00 zł
1/4 strony 11 000,00 zł
1/8 strony 7 000,00 zł

Powrót na stronę TV14