drukuj całość Pisma Kobiece

OLIVIA Olivia
  • Miesięcznik
  • średni nakład: 241 687 egz.*
  • rozpowszechnianie płatne razem: 141 224 egz.*
  • czytelnictwo: 594 000 osób**

* źródło: ZKDP; średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; marzec 2015 - luty 2016
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa; kwiecień 2015 - marzec 2016; CPW; grupa wszyscy 15+; n = 20 056; realizacja Millward Brown


Profil czytelnika
Płeć ogółem OLIVIA
mężczyzna 49% 4%
kobieta 51% 96%
Wiek
15-24 lata 15% 18%
25-34 lata 20% 25%
35-44 lata 19% 20%
45-54 lata 16% 16%
powyżej 54 lat 30% 21%
Miejsce Zamieszkania
wsie 40% 43%
miasta do 50 tys. 24% 27%
miasta 50-200 tys. 16% 12%
miasta 200 tys.+ 20% 18%
Wykształcenie
podstawowe 10% 4%
zasadnicze zawodowe 28% 14%
rednie 33% 34%
wyższe 28% 49%

ródło: Polskie Badania Czytelnictwa, kwiecień 2015 - marzec 2016; SCPW, wszyscy 15+, n = 20 056 / 458; realizacja Millward Brown458

Cennik
rozkładówka otwierająca 328 000,00 zł
rozkładówka 301 000,00 zł
mini rozkładówka 163 000,00 zł
IV okładka 184 000,00 zł
II okładka 176 000,00 zł
III okładka 156 000,00 zł
1/1 strony 128 000,00 zł
1/2 strony 74 000,00 zł
1/3 strony 53 000,00 zł
1/4 strony 46 000,00 zł
junior page 107 000,00 zł
wyspa 103 000,00 zł

Powrót na stronę OLIVIA