drukuj całość Pisma Kobiece

NAJ Naj
  • Dwutygodnik
  • średni nakład: 194 872 egz.*
  • rozpowszechnianie płatne razem: 113 435 egz.*
  • czytelnictwo: 1 307 000 osób**

* źródło: ZKDP; średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; marzec 2015 - luty 2016
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa; kwiecień 2015 - marzec 2016; CPW; grupa wszyscy 15+; n = 20 056; realizacja Millward Brown


Profil czytelnika
Płeć ogółem NAJ
mężczyzna 49% 13%
kobieta 51% 87%
Wiek
15-24 lata 15% 8%
25-34 lata 20% 19%
35-44 lata 19% 19%
45-54 lata 16% 19%
powyżej 54 lat 30% 35%
Miejsce Zamieszkania
wsie 40% 45%
miasta do 50 tys. 24% 28%
miasta 50-200 tys. 16% 13%
miasta 200 tys.+ 20% 15%
Wykształcenie
podstawowe 10% 7%
zasadnicze zawodowe 28% 32%
rednie 33% 34%
wyższe 28% 27%

ródło: Polskie Badania Czytelnictwa, kwiecień 2015 - marzec 2016; SCPW, wszyscy 15+, n = 20 056 / 886; realizacja Millward Brown886

Cennik
rozkładówka otwierająca 285 000,00 zł
rozkładówka 273 000,00 zł
mini rozkładówka 161 000,00 zł
IV okładka 171 000,00 zł
II okładka 162 000,00 zł
III okładka 146 000,00 zł
1/1 strony 119 000,00 zł
1/2 strony 74 000,00 zł
1/3 strony 66 000,00 zł
1/4 strony 46 000,00 zł
junior page 95 000,00 zł
wyspa 95 000,00 zł

Powrót na stronę NAJ