drukuj całość Pisma Luksusowe

Grazia Grazia opis
  • Miesięcznik
  • średni nakład: 128 979 egz.*
  • rozpowszechnianie płatne razem: 66 786 egz.*
  • czytelnictwo: 146 000 osób**

* źródło: ZKDP; średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; czerwiec 2015 - luty 2016
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa; czerwiec 2015 - marzec 2016; CPW; grupa wszyscy 15+; n = 16 842; realizacja Millward Brown


Profil czytelnika
Płeć ogółem Grazia
mężczyzna 49% 8%
kobieta 51% 92%
Wiek
15-24 lata 15% 30%
25-34 lata 20% 27%
35-44 lata 19% 20%
45-54 lata 16% 10%
powyżej 54 lat 30% 12%
Miejsce Zamieszkania
wsie 40% 38%
miasta do 50 tys. 24% 18%
miasta 50-200 tys. 16% 16%
miasta 200 tys.+ 20% 28%
Wykształcenie
podstawowe 10% 3%
zasadnicze zawodowe 28% 7%
rednie 33% 43%
wyższe 28% 47%

ródło: Polskie Badania Czytelnictwa, luty 2015 - marzec 2016; SCPW, wszyscy 15+, n = 23 489 / 108; zagregowane dane dla dwutygodnika i miesięcznika; realizacja Millward Brown108

Cennik
rozkładówka otwierająca 0,00 zł
rozkładówka 0,00 zł
IV okładka 0,00 zł
II okładka 0,00 zł
III okładka 0,00 zł
1/1 strony 109 000,00 zł
1/2 strony 80 000,00 zł
1/3 strony 66 000,00 zł
1/4 strony 51 000,00 zł
junior page 0,00 zł

Powrót na stronę Grazia