drukuj całość Pisma Telewizyjne

Tele Tydzień Najbardziej poczytny magazyn telewizyjny
  • Tygodnik
  • średni nakład: 1 063 272 egz.*
  • rozpowszechnianie płatne razem: 789 579 egz.*
  • czytelnictwo: 4 594 000 osób**

* źródło: ZKDP; średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; marzec 2015 - luty 2016
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa; kwiecień 2015 - marzec 2016; CPW; grupa wszyscy 15+; n = 20 056; realizacja Millward Brown


Profil czytelnika
Płeć ogółem Tele Tydzień
mężczyzna 49% 40%
kobieta 51% 60%
Wiek
15-24 lata 15% 14%
25-34 lata 20% 15%
35-44 lata 19% 18%
45-54 lata 16% 19%
powyżej 54 lat 30% 34%
Miejsce Zamieszkania
wsie 40% 45%
miasta do 50 tys. 24% 26%
miasta 50-200 tys. 16% 14%
miasta 200 tys.+ 20% 16%
Wykształcenie
podstawowe 10% 9%
zasadnicze zawodowe 28% 28%
rednie 33% 37%
wyższe 28% 26%

ródło: Polskie Badania Czytelnictwa, kwiecień 2015 - marzec 2016; SCPW, wszyscy 15+, n = 20 056 / 3079; realizacja Millward Brown3 079

Cennik
rozkładówka otwierająca 367 000,00 zł
rozkładówka 299 000,00 zł
IV okładka 221 000,00 zł
II okładka 216 000,00 zł
III okładka 197 000,00 zł
1/1 strony 160 000,00 zł
junior page 134 000,00 zł
1/2 strony 117 000,00 zł
wyspa 104 000,00 zł
1/3 strony 81 000,00 zł
1/4 strony 68 000,00 zł
1/8 strony 39 000,00 zł

Powrót na stronę Tele Tydzień